ikona Pikona R
25/2003 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva

Znění účinné ke dni 9. 11. 2019
1 2
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2
25/2003 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva
ikona P
Číslo předpisu 25/2003 Sb.
Částka 9
Druh předpisu nařízení vlády
Přijat dne 9. 12. 2002
Platnost od 11. 2. 2003
Účinnost od 1. 5. 2004
Ruší předpis 180/1999 Sb., 289/2000 Sb.
Provádí předpis 22/1997 Sb.
Novelizován předpisem 126/2004 Sb., 42/2006 Sb.