ikona Pikona R
118/2013 Sb. - Vyhláška o energetických specialistech

Znění účinné ke dni 7. 12. 2018
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
118/2013 Sb. - Vyhláška o energetických specialistech
ikona P
Číslo předpisu 118/2013 Sb.
Částka 53
Druh předpisu vyhláška ministerstva
Přijat dne 9. 5. 2013
Platnost od 16. 5. 2013
Účinnost od 1. 6. 2013
Provádí předpis 406/2000 Sb.
Novelizován předpisem 234/2015 Sb.
Anotace Nový prováděcí předpis k zákonu č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.
Předmět úpravy
 1. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu stanoví obsah a rozsah odborné zkoušky, obsah a rozsah průběžného vzdělávání a přezkušování energetických specialistů oprávněných k
  1. zpracování energetického auditu a energetického posudku,
  2. zpracování průkazu,
  3. provádění kontroly provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie, nebo
  4. provádění kontroly klimatizačních systémů.
 2. Vyhláška stanoví pravidla a jednání zkušební komise a organizace pořádající průběžné vzdělávání energetických specialistů. Současně se stanoví vzor žádosti o udělení oprávnění a vzor žádosti o absolvování průběžného vzdělávání, které jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
 3. Vyhláška stanoví náležitosti vedení evidence energetického specialisty o prováděných činnostech.

Účinnost 1.6.2013.