ikona Pikona R
118/2013 Sb. - Vyhláška o energetických specialistech

Neplatné znění účinné ke dni 24. 1. 2020
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
118/2013 Sb. - Vyhláška o energetických specialistech
ikona P
Číslo předpisu 118/2013 Sb.
Částka 53
Druh předpisu vyhláška ministerstva
Přijat dne 9. 5. 2013
Platnost od 16. 5. 2013
Účinnost od 1. 6. 2013
Platnost do 24. 1. 2020
Provádí předpis 406/2000 Sb.
Novelizován předpisem 234/2015 Sb.
Zrušen předpisem 4/2020 Sb.
Anotace Nový prováděcí předpis k zákonu č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.
Předmět úpravy
 1. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu stanoví obsah a rozsah odborné zkoušky, obsah a rozsah průběžného vzdělávání a přezkušování energetických specialistů oprávněných k
  1. zpracování energetického auditu a energetického posudku,
  2. zpracování průkazu,
  3. provádění kontroly provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie, nebo
  4. provádění kontroly klimatizačních systémů.
 2. Vyhláška stanoví pravidla a jednání zkušební komise a organizace pořádající průběžné vzdělávání energetických specialistů. Současně se stanoví vzor žádosti o udělení oprávnění a vzor žádosti o absolvování průběžného vzdělávání, které jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
 3. Vyhláška stanoví náležitosti vedení evidence energetického specialisty o prováděných činnostech.

Účinnost 1.6.2013.