ikona Pikona R
500/2002 Sb. - Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví

Znění účinné ke dni 3. 12. 2019
1 2 3
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2 3
500/2002 Sb. - Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví
ikona P
Číslo předpisu 500/2002 Sb.
Částka 174
Druh předpisu vyhláška ministerstva
Přijat dne 6. 11. 2002
Platnost od 5. 12. 2002
Účinnost od 1. 1. 2003
Provádí předpis 563/1991 Sb.
Novelizován předpisem 472/2003 Sb., 397/2005 Sb., 349/2007 Sb., 469/2008 Sb., 419/2010 Sb., 413/2011 Sb., 467/2013 Sb., 293/2014 Sb., 250/2015 Sb., 441/2017 Sb.