ikona Pikona R
340/2015 Sb. - Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)

Znění účinné ke dni 3. 12. 2019
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
340/2015 Sb. - Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
ikona P
Číslo předpisu 340/2015 Sb.
Částka 144
Druh předpisu zákon Parlamentu
Přijat dne 24. 11. 2015
Platnost od 14. 12. 2015
Účinnost od 1. 7. 2016
Poznámka k účinnosti Ustanovení §6 a §7 nabývají účinnosti dne 1.7.2017.
Novelizován předpisem 298/2016 Sb., 249/2017 Sb., 71/2019 Sb., 177/2019 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje zvláštní podmínky účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv prostřednictvím registru smluv a registr smluv.
§9 - Závěrečné ustanovení

Účinnost dnem 1.1.2016, s výjimkou §6 a §7, které nabývají účinnosti dnem 1.7.2017.