ikona Pikona R
336/2015 Sb. - Vyhláška o pravidlech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na lodi

Znění účinné ke dni 26. 3. 2020
1 2
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2
336/2015 Sb. - Vyhláška o pravidlech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na lodi
ikona P
Číslo předpisu 336/2015 Sb.
Částka 142
Druh předpisu vyhláška ministerstva
Přijat dne 7. 12. 2015
Platnost od 11. 12. 2015
Účinnost od 26. 12. 2015
Ruší předpis 25/2001 Sb.
Provádí předpis 61/2000 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě.
Vyhláška Ministerstva dopravy zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje

  1. obsah, rozsah a způsob provádění výcviku a školení členů posádky,
  2. podmínky bezpečného stavu lodě, jejího zařízení a vybavení z hlediska ochrany zdraví při práci,
  3. podrobnosti zásad a postupů pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a
  4. místa uložení výtisků zásad a postupů bezpečnosti práce na lodi.

§87 - Zrušovací ustanovení