ikona Pikona R
168/1999 Sb. - Zákon o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Znění účinné ke dni 7. 12. 2018
1 2
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2
168/1999 Sb. - Zákon o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
ikona P
Číslo předpisu 168/1999 Sb.
Částka 57
Druh předpisu zákon Parlamentu
Přijat dne 13. 7. 1999
Platnost od 30. 7. 1999
Účinnost od 30. 7. 1999
Poznámka k účinnosti § 1 odst. 2, § 15 odst. 1, 7, 8 a 9, § 16, 17, část druhá, třetí, čtvrtá a pátá nabývají účinnosti dnem 1.1.2000.
Pr. př. je v úplném znění 410/2004 Sb., 267/2008 Sb.
Novelizuje předpis 200/1990 Sb., 185/1991 Sb., 283/1991 Sb., 12/1997 Sb.
Novelizován předpisem 307/1999 Sb., 56/2001 Sb., 320/2002 Sb., 47/2004 Sb., 377/2005 Sb., 57/2006 Sb., 296/2007 Sb., 137/2008 Sb., 274/2008 Sb., 278/2009 Sb., 281/2009 Sb., 341/2011 Sb., 18/2012 Sb., 160/2013 Sb., 239/2013 Sb., 303/2013 Sb., 354/2014 Sb., 250/2016 Sb., 304/2016 Sb., 63/2017 Sb., 183/2017 Sb., 293/2017 Sb., 49/2020 Sb.
Prováděn předpisem 205/1999 Sb.