ikona Pikona R
260/2016 Sb. - Vyhláška o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody

Znění účinné ke dni 15. 8. 2020
1 2
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2
260/2016 Sb. - Vyhláška o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody
ikona P
Číslo předpisu 260/2016 Sb.
Částka 101
Druh předpisu vyhláška ministerstva
Přijat dne 21. 7. 2016
Platnost od 8. 8. 2016
Účinnost od 1. 10. 2016
Provádí předpis 134/2016 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Předmět úpravy

 1. Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj upravuje
  1. podmínky poskytování a přístupu k dokumentům a informacím prostřednictvím elektronického nástroje,
  2. podmínky doručování prostřednictvím elektronického nástroje,
  3. podmínky podávání, příjmu a otevírání nabídek, žádostí o účast a návrhů v soutěži o návrh prostřednictvím elektronického nástroje,
  4. požadavky na provádění elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek,
  5. požadavky na pořizování záznamů o elektronických úkonech,
  6. podmínky pro vydání certifikátu shody,
  7. náležitosti a platnost certifikátu shody,
  8. požadavky na funkční vlastnosti elektronického nástroje a prostředí, ve kterém má být elektronický nástroj provozován ve vztahu k certifikaci elektronického nástroje, a
  9. technické náležitosti profilu zadavatele.
 2. Tato vyhláška se použije na právní vztahy, které nejsou upraveny přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti služeb vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

§13 - Přechodné ustanovení