ikona Pikona R
250/2016 Sb. - Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Znění účinné ke dni 26. 3. 2020
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
250/2016 Sb. - Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
ikona P
Číslo předpisu 250/2016 Sb.
Částka 98
Druh předpisu zákon Parlamentu
Přijat dne 12. 7. 2016
Platnost od 3. 8. 2016
Účinnost od 1. 7. 2017
Opraven předpisem REG 17001001
Novelizuje předpis 67/1993 Sb., 290/1993 Sb., 82/1995 Sb., 237/1995 Sb., 289/1995 Sb., 168/1999 Sb., 360/1999 Sb., 29/2000 Sb., 121/2000 Sb., 132/2000 Sb., 258/2000 Sb., 361/2000 Sb., 370/2000 Sb., 164/2001 Sb., 254/2001 Sb., 265/2001 Sb., 273/2001 Sb., 274/2001 Sb., 312/2001 Sb., 6/2002 Sb., 62/2002 Sb., 78/2002 Sb., 216/2002 Sb., 259/2002 Sb., 311/2002 Sb., 320/2002 Sb., 218/2003 Sb., 274/2003 Sb., 362/2003 Sb., 47/2004 Sb., 436/2004 Sb., 501/2004 Sb., 559/2004 Sb., 586/2004 Sb., 95/2005 Sb., 379/2005 Sb., 392/2005 Sb., 411/2005 Sb., 76/2006 Sb., 80/2006 Sb., 115/2006 Sb., 134/2006 Sb., 181/2006 Sb., 213/2006 Sb., 216/2006 Sb., 225/2006 Sb., 226/2006 Sb., 215/2007 Sb., 376/2007 Sb., 129/2008 Sb., 274/2008 Sb., 309/2008 Sb., 314/2008 Sb., 484/2008 Sb., 41/2009 Sb., 52/2009 Sb., 306/2009 Sb., 346/2009 Sb., 150/2010 Sb., 199/2010 Sb., 133/2011 Sb., 366/2011 Sb., 142/2012 Sb., 237/2012 Sb., 390/2012 Sb., 494/2012 Sb., 102/2013 Sb., 300/2013 Sb., 306/2013 Sb., 308/2013 Sb., 204/2015 Sb.
Ruší předpis 165/1990 Sb., 200/1990 Sb., 124/1993 Sb., 290/1993 Sb., 134/1994 Sb., 279/1995 Sb., 231/1996 Sb., 112/1998 Sb., 334/2002 Sb., REG 02130001, 340/2003 Sb., 344/2007 Sb., 214/2016 Sb.
Novelizován předpisem 173/2018 Sb., 285/2018 Sb., 277/2019 Sb., 54/2020 Sb.
Prováděn předpisem 172/2017 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje podmínky odpovědnosti za přestupek, druhy správních trestů a ochranných opatření a zásady pro jejich ukládání, postup před zahájením řízení o přestupku a postup v řízení o přestupku.
§112 - Přechodná ustanovení
§113 - Zrušovací ustanovení