ikona Pikona R
263/2016 Sb. - Zákon atomový zákon

Znění účinné ke dni 5. 11. 2018
1 2
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2
263/2016 Sb. - Zákon atomový zákon
ikona P
Číslo předpisu 263/2016 Sb.
Částka 102
Druh předpisu zákon Parlamentu
Přijat dne 14. 7. 2016
Platnost od 10. 8. 2016
Účinnost od 1. 1. 2017
Ruší předpis 144/1997 Sb., 146/1997 Sb., 215/1997 Sb., 106/1998 Sb., 11/1999 Sb., 195/1999 Sb., 307/2002 Sb., 315/2002 Sb., 317/2002 Sb., 318/2002 Sb., 319/2002 Sb., 360/2002 Sb., 416/2002 Sb., 419/2002 Sb., 185/2003 Sb., 2/2004 Sb., 46/2005 Sb., 309/2005 Sb., 461/2005 Sb., 462/2005 Sb., 499/2005 Sb., 500/2005 Sb., 27/2006 Sb., 132/2008 Sb., REG 08047001, 73/2009 Sb., 77/2009 Sb., 165/2009 Sb., 166/2009 Sb., 341/2009 Sb., 213/2010 Sb., 399/2011 Sb., 461/2011 Sb., 389/2012 Sb., 337/2015 Sb.
Novelizován předpisem 183/2017 Sb.
Prováděn předpisem 347/2016 Sb., 358/2016 Sb., 359/2016 Sb., 360/2016 Sb., 361/2016 Sb., 362/2016 Sb., 374/2016 Sb., 375/2016 Sb., 376/2016 Sb., 377/2016 Sb., 378/2016 Sb., 379/2016 Sb., 408/2016 Sb., 409/2016 Sb., 422/2016 Sb., 464/2016 Sb., 21/2017 Sb., 35/2017 Sb., 162/2017 Sb., 329/2017 Sb., 266/2019 Sb., 250/2020 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový atomový zákon.
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropského společenství pro atomovou energii (dále jen "Euratom") a Evropské unie, zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Euratomu a Evropské unie a upravuje

  1. podmínky mírového využívání jaderné energie,
  2. podmínky vykonávání činností v rámci expozičních situací,
  3. nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem,
  4. schvalování typu některých výrobků v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření a podmínky přepravy radioaktivní nebo štěpné látky, radioaktivního odpadu nebo vyhořelého jaderného paliva,
  5. monitorování radiační situace,
  6. zvládání radiační mimořádné události,
  7. podmínky zabezpečení jaderného zařízení, jaderného materiálu a zdroje ionizujícího záření (dále jen "zabezpečení"),
  8. požadavky k zajištění nešíření jaderných zbraní a
  9. výkon státní správy v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření.

§238 - Zrušovací ustanovení (týká se 33 dalších právních předpisů s účinností od 1.1.2017).