ikona Pikona R
176/2008 Sb. - Nařízení vlády o technických požadavcích na strojní zařízení

Znění účinné ke dni 7. 12. 2018
1 2
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2
176/2008 Sb. - Nařízení vlády o technických požadavcích na strojní zařízení
ikona P
Číslo předpisu 176/2008 Sb.
Částka 56
Druh předpisu nařízení vlády
Přijat dne 21. 4. 2008
Platnost od 27. 5. 2008
Účinnost od 29. 12. 2009
Ruší předpis 24/2003 Sb.
Provádí předpis 22/1997 Sb.
Novelizován předpisem 170/2011 Sb., 229/2012 Sb., 320/2017 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.
Základní ustanovení

 1. Nařízení vlády zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje technické požadavky na
  1. strojní zařízení,
  2. vyměnitelná přídavná zařízení,
  3. bezpečnostní součásti,
  4. příslušenství pro zdvihání,
  5. řetězy, lana a popruhy,
  6. odnímatelná mechanická převodová zařízení,
  7. neúplná strojní zařízení.
 2. Stanovenými výrobky podle tohoto nařízení jsou ve smyslu §12 odst. 1 písm. a) zákona všechny výrobky uvedené v odstavci 1 písm. a) až g).
 3. Ustanovení §3 až 9 a příloh k tomuto nařízení, která se týkají strojních zařízení, se vztahují rovněž na výrobky uvedené v odstavci 1 písm. b) až f).

§11 - Přechodné ustanovení
Přenosná upevňovací zařízení s náboji a jiné rázové stroje splňující požadavky dosavadních právních předpisů mohou být uváděna na trh a do provozu do 29. června 2011.
§12 - Zrušovací ustanovení
Nařízení vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, se zrušuje (s účinností od 29.12.2009).

Účinnost 29.12.2009.