ikona Pikona R
321/2003 Sb. - Sdělení o zavedení Klasifikace stavebních děl CZ-CC

Znění účinné ke dni 14. 8. 2020
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
321/2003 Sb. - Sdělení o zavedení Klasifikace stavebních děl CZ-CC
ikona P
Číslo předpisu 321/2003 Sb.
Částka 106
Druh předpisu sdělení Českého statistického úřadu
Přijat dne 9. 9. 2003
Platnost od 30. 9. 2003
Účinnost od 1. 1. 2004
Provádí předpis 89/1995 Sb.
Novelizován předpisem 255/2009 Sb., 312/2018 Sb.