ikona Pikona R
258/2000 Sb. - Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Znění účinné ke dni 18. 10. 2020
1 2 3
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2 3
258/2000 Sb. - Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
ikona P
Číslo předpisu 258/2000 Sb.
Částka 74
Druh předpisu zákon Parlamentu
Přijat dne 14. 7. 2000
Platnost od 11. 8. 2000
Účinnost od 1. 1. 2001
Poznámka k účinnosti Část šestá §114 bod 15 nabývá účinnosti dnem 1.10.2000, část první §24 odst. 1 písm. h) nabývá účinnosti dnem 1.7.2001 a část první §29 nabývá účinnosti dnem 1.7.2002.
Pr. př. je v úplném znění 471/2005 Sb.
Opraven předpisem REG 02141001
Novelizuje předpis 65/1965 Sb., 20/1966 Sb., 88/1968 Sb., 2/1969 Sb., 98/1987 Sb., 44/1988 Sb., 100/1988 Sb., 200/1990 Sb., 564/1990 Sb., 283/1991 Sb., 389/1991 Sb., 455/1991 Sb., 582/1991 Sb., 160/1992 Sb., 592/1992 Sb., 634/1992 Sb., 293/1993 Sb., 40/1995 Sb., 97/1996 Sb., 48/1997 Sb., 79/1997 Sb., 157/1998 Sb., 353/1999 Sb.
Ruší předpis 36/1975 Sb.
Novelizován předpisem 254/2001 Sb., 274/2001 Sb., 13/2002 Sb., 76/2002 Sb., 86/2002 Sb., 120/2002 Sb., 309/2002 Sb., 320/2002 Sb., 274/2003 Sb., 281/2003 Sb., 356/2003 Sb., 362/2003 Sb., 426/2003 Sb., 167/2004 Sb., 326/2004 Sb., 562/2004 Sb., 626/2004 Sb., 125/2005 Sb., 253/2005 Sb., 254/2005 Sb., 381/2005 Sb., 392/2005 Sb., 393/2005 Sb., 444/2005 Sb., 59/2006 Sb., 74/2006 Sb., 186/2006 Sb., 189/2006 Sb., 222/2006 Sb., 264/2006 Sb., 342/2006 Sb., 531/2006 Sb., 110/2007 Sb., 261/2007 Sb., 296/2007 Sb., 378/2007 Sb., 88/2008 Sb., 124/2008 Sb., 130/2008 Sb., 274/2008 Sb., 381/2008 Sb., 41/2009 Sb., 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 301/2009 Sb., 306/2009 Sb., 151/2011 Sb., 298/2011 Sb., 375/2011 Sb., 445/2011 Sb., 466/2011 Sb., 115/2012 Sb., 333/2012 Sb., 223/2013 Sb., 64/2014 Sb., 247/2014 Sb., 250/2014 Sb., 252/2014 Sb., 82/2015 Sb., 97/2015 Sb., 99/2015 Sb., 267/2015 Sb., 243/2016 Sb., 250/2016 Sb., 298/2016 Sb., 183/2017 Sb., 193/2017 Sb., 202/2017 Sb., 225/2017 Sb., 277/2019 Sb., 205/2020 Sb., 238/2020 Sb., 403/2020 Sb.
Prováděn předpisem 376/2000 Sb., 439/2000 Sb., 440/2000 Sb., 464/2000 Sb., 480/2000 Sb., 490/2000 Sb., 502/2000 Sb., 26/2001 Sb., 37/2001 Sb., 38/2001 Sb., 79/2001 Sb., 84/2001 Sb., 89/2001 Sb., 106/2001 Sb., 107/2001 Sb., 108/2001 Sb., 224/2002 Sb., 6/2003 Sb., 75/2003 Sb., 138/2003 Sb., 432/2003 Sb., 35/2004 Sb., 135/2004 Sb., 137/2004 Sb., 252/2004 Sb., 428/2004 Sb., 195/2005 Sb., 409/2005 Sb., 410/2005 Sb., 494/2005 Sb., 148/2006 Sb., 394/2006 Sb., 523/2006 Sb., 537/2006 Sb., 561/2006 Sb., 1/2008 Sb., 473/2008 Sb., 448/2009 Sb., 238/2011 Sb., 272/2011 Sb., 325/2011 Sb., 306/2012 Sb., 420/2012 Sb., 195/2013 Sb., 423/2013 Sb., 278/2014 Sb., 261/2015 Sb., 291/2015 Sb., 390/2016 Sb., 455/2017 Sb., 249/2018 Sb., 315/2018 Sb., 275/2019 Sb.