ikona Pikona R
35/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba jednorázového poplatku za ukládání radioaktivních odpadů a výše příspěvků z jaderného účtu obcím a pravidla jejich poskytování

Znění účinné ke dni 9. 11. 2019
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
35/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba jednorázového poplatku za ukládání radioaktivních odpadů a výše příspěvků z jaderného účtu obcím a pravidla jejich poskytování
ikona P
Číslo předpisu 35/2017 Sb.
Částka 11
Druh předpisu nařízení vlády
Přijat dne 25. 1. 2017
Platnost od 14. 2. 2017
Účinnost od 14. 2. 2017
Provádí předpis 263/2016 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 263/2016 Sb., atomový zákon.
Nařízením vlády se stanoví sazba jednorázového poplatku za ukládání radioaktivních odpadů a výše příspěvků z jaderného účtu obcím a pravidla jejich poskytování.