TP 1.8.6 - KATALOG VLASTNOSTÍ MATERIÁLŮ POUŽITELNÝCH PRO VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ POVRCHOVÉ VRSTVY OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOV

1 2

Kolektiv autorů:

Ing. Petr Kučera, CSc.

doc. Ing. Jaroslav Řehánek

Ing. Ondřej Smolík

Odborné posouzení:

Ing. Miloš Horák

Koordinace projektu

doc. Ing. Antonín Pokorný, CSc.,

předseda Rady pro podporu rozvoje profese ČKAIT

Ing. Renata Karasová,

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT,

koordinátorka projektu

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2