TP 1.8.6 - KATALOG VLASTNOSTÍ MATERIÁLŮ POUŽITELNÝCH PRO VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ POVRCHOVÉ VRSTVY OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOV

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

TECHNICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

KATALOG VLASTNOSTÍ MATERIÁLŮ POUŽITELNÝCH PRO VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ POVRCHOVÉ VRSTVY OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOV

TP 1.8.6

1. vydání 2012

Anotace:

Katalog vlastností materiálů pro vnitřní a vnější úpravy obvodových konstrukcí je zpracován ve formě katalogových listů. V jednotlivých listech jsou obsaženy tepelné vlhkostní a filtrační vlastnosti daného materiálu (vedle názvu, popisu a použití). Vedle katalogových listů se uvádí i přehled materiálů některých výrobců se základními vlastnostmi (objemová hmotnost, součinitel tepelné vodivosti, faktor difuzního odporu, měrná tepelná kapacita).

OBSAH

Úvod

1

Seznam použitých označení

2

Katalogové listy

List 1

- Desky Hofafest UD

List 2

- NOVATOP-elements

List 3

- NOVATOP STATIC

List 4

- Vícevrstvé desky z rostlého dřeva SWP

List 5

- Desky OSB 3

List 6

- Desky OSB

List 7

- Desky OSB

List 8

- Desky OSB BAU

List 9

- Desky OSB BAU

List 10

- Desky OSB BAU

List 11

- Sádrokartonové desky

List 12

- Vybrané materiály se zanedbatelným tepelným odporem

3

Přehled materiálů některých výrobců

PROFESIS - Integrovaný profesní informační systém ČKAIT je určen autorizovaným osobám. Autoři materiálu žádají členy ČKAIT o konstruktivní připomínky, které umožní metodické pomůcky v příštích letech zkvalitnit. Staňte se spoluautory dalších vydání. Dovolujeme si Vás požádat i o Vaše vlastní zkušenosti, speciální postupy, pomůcky a materiály, pokud budete souhlasit s jejich zpřístupněním pro své kolegy.

Upozornění

Tento dokument je určen výlučně pro autorizované osoby - členy ČKAIT, které jsou výhradně oprávněny pořizovat pro svou potřebu jeho tiskové kopie. Jakékoliv další šíření v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům prostřednictvím dalších fyzických nebo právnických osob je možné pouze s výslovným souhlasem vydavatele.

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit