Stavební výrobky podle NV č. 163/2002 Sb.

Stavební výrobky podle NV č. 163/2002 Sb.

Stavební výrobky vyrobené a regulované v ČR, které nejsou regulované v EU, pro které technické požadavky nestanoví evropská norma harmonizovaná k Nařízení (EU) č. 305/2011, nebo evropský dokument pro posuzování (EAD), musí být před uvedením na český trh posuzovány podle požadavků nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

Příloha 2 tohoto nařízení uvádí seznam výrobků, které jsou regulovány v ČR. Na základě výrobcem nebo dovozcem provedeného posouzení shody výrobku se vydává prohlášení o shodě. Tento dokument neobsahuje žádné hodnoty vlastností výrobku. 

Databáze těchto výrobků se zpracovává.

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.