TP 1.20 - HOSPODAŘENÍ SE SRÁŽKOVOU VODOU V NEMOVITOSTECH

1 2

Autoři

Ing. Zdeněk Žabička,

Ing. Jakub Vrána, Ph. D.

Odborné posouzení

Ing. Miroslav Loutocký

Aktualizace 2020

Ing. Zdeněk Žabička

Koordinace projektu

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT,

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2