IP 2 - Informační pomůcka k činnosti autorizovaných osob: Odpovědnost autorizované osoby

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

INFORMAČNÍ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

PŘÍLOHA METODICKÝCH POMŮCEK MP1 A MP2

ODPOVĚDNOST AUTORIZOVANÉ OSOBY

IP 2

2. vydání 2006

Pro ČKAIT vydává Informační centrum ČKAIT

V textu Informační pomůcky IP 2 nebyly provedeny terminologické ani stylistické úpravy. Termíny použité v textu neodpovídají S 01.01 Slovník pojmů ve výstavbě. Text je ponechán v nezměněné autorské podobě a je konsensuální s jinými publikovanými materiály autora.

Vydavatel Informační centrum ČKAIT

Klíčová slova:

odpovědnost, předpisy právní

Kolektiv autorů:

Autoři

OBSAH

Úvod

1

Osobní odpovědnost autorizovaných/registrovaných osob jakožto podmínka a předpoklad samostatného výkonu povolání

2

Přehled právních předpisů pro účely výkonu povolání autorizovanými/registrovanými osobami v souvislosti s uplatňováním jejich osobní odpovědnosti

3

Základní právní předpisy vymezující rozsah, obsah a formy osobní odpovědnosti autorizovaných/registrovaných osob

4

Odpovědnost za ochranu práv k duševnímu vlastnictví jako specifické součásti osobní odpovědnosti za výkon povolání

Motto:

"Slibuji na svou občanskou čest a své svědomí, že jako autorizovaný inženýr (architekt, technik) budu při své práci usilovat o vytváření kvalitních architektonických/stavebních děl, budu ctít zájmy klientů, jakož i zájmy veřejné, budu respektovat přírodní a kulturní hodnoty a budu se vždy řídit profesní etikou autorizovaného inženýra (architekta, technika)."

(§8 odst. 8 písm. a) až c) autorizačního zákona)

(229) Jestliže stavitel postavil někomu dům a své dílo neudělal pevně a dům, který postavil spadne a usmrtí majitele domu, bude tento stavitel usmrcen.

(232) Jestliže zničil majetek, vše, co zničil, nahradí; a poněvadž dům, který postavil, neudělal pevně a tento dům spadl, postaví ze svých vlastních prostředků dům, který spadl.

Upozornění

Tento dokument je určen výlučně pro autorizované osoby – členy ČKAIT, které jsou výhradně oprávněny pořizovat pro svou potřebu jeho tiskové kopie. Jakékoliv další šíření v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům prostřednictvím dalších fyzických nebo právnických osob je možné pouze s výslovným souhlasem vydavatele.

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit