A 3.22 - Pražské stavební předpisy

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

METODICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

PRAŽSKÉ STAVEBNÍ PŘEDPISY

Se stanoviskem ČKAIT

A 3.22

aktualizace 2020

Klíčová slova:

Předpisy právní, vyhlášky, požadavky na stavby, výstavba

V roce 2016 bylo vydáno nařízení č. 10/2016 hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (Pražské stavební předpisy).

Připomínky ČKAIT k nařízení č. 10/2016 hl. m. Prahy jsou podrobně uvedeny v Tiskové zprávě ČKAIT z 22. 6. 2016.

V roce 2018 bylo vydáno pozměňující nařízení č. 14/2018 Sb. hl. m. Prahy, kterým se mění nařízení hlavního města Prahy č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (Pražské stavební předpisy).

Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů

Stavební předpisy hl. m. Prahy (úplná znění právních předpisů) jsou dostupné na portále hl. m. Prahy Praha.eu – stavební předpisy.

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.