A 3.22 - Pražské stavební předpisy

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

METODICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

PRAŽSKÉ STAVEBNÍ PŘEDPISY

Se stanoviskem ČKAIT

A 3.22

1. vydání 2017

Klíčová slova:

Předpisy právní, vyhlášky, požadavky na stavby, výstavba

Autor:

Technická komise ČKAIT (předmluva)

Nařízení hlavního města Prahy č. 10/2016 Sb., kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy).

PŘEDMLUVA

V roce 2016 bylo schváleno nařízení č. 10/2016 hl. m. Prahy honosně označené Pražské stavební předpisy. K tomu byl uveden cíl a důvod, že zrychlí přípravu a urychlí výstavbu, po roce můžeme konstatovat, že se tohoto cíle nejen nepodařilo dosáhnout, ale výstavba zejména bytů se velmi omezila oproti předchozímu stavu.

Zejména Oblast Praha ČKAIT měla již od přípravy až po schválenou verzi mnoho připomínek. Připomínky k nařízení č. 10/2016 hl. m. Prahy jsou podrobně uvedeny v Tiskové zprávě ČKAIT z 22. 6. 2016 (http://www.ckait.cz/content/opet-prazske-stavebni-predpisy-co-dal-z-pohledu-odborniku-ckait-v-roce-2016).

ČKAIT zaslala připomínky na MMR i na Magistrát hl. m. Prahy, ale zůstaly bez odpovědi.

Pokoušeli jsme se získat výklad technických požadavků pro výstavbu v hl. m. Praze od autora (Institutu plánování a rozvoje - IPR), ale současný ředitel Mgr. Boháč odmítl s tím, že pracovníci IPR umí prezentovat nařízení č. 10/2016 pouze ve spojení s požadavky na území. Na opakovanou žádost nereaguje.

Na základě podrobného rozboru výše uvedeného nařízení doporučuje ČKAIT autorizovaným osobám:

„I v Praze je nutno respektovat základní technické požadavky na stavby platné v celé ČR, jako požadavky ochrany veřejného zájmu s ohledem na odpovědnost profesionálů podle občanského zákoníku. Nezbytné úlevy přípustné podle nařízení č. 10/2016 užívat v návaznosti na umístění stavby v památkové zóně či na sídlišti či periferii Prahy; to neplatí pro mezní úroveň základních požadavků pro stavby, která musí být vždy dodržena.“

Poznámka:

Základní požadavky na stavby jsou definovány v příloze 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011.

Platnost dokumentace podle výkladu Institutu plánování a rozvoje

Dokumentace zpracovaná do 30. září 2014 podle vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy a podle obecných vyhlášek č. 501/2006 Sb., a č. 268/2009 Sb., a předložená stavebnímu úřadu do 30. září 2016 se posuzuje podle této vyhlášky.

Dokumentace zpracovaná od 1. října 2014 do 15. ledna 2015 podle nařízení č. 11/2014 Sb. hl. m. Prahy (tzv. PSP v původním znění) a předložená stavebnímu úřadu do 15. ledna 2017 se posuzuje podle tohoto nařízení.

Dokumentace zpracovaná od 16. ledna 2015 do 30. července 2016 a předložená stavebnímu úřadu do 30. července 2017 se posuzuje podle těchto vyhlášek.

Dokumentace zpracovaná po 30. červenci 2016 podle Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (PSP nově upravené, aktuální znění) a předložená stavebnímu úřadu po 30. červenci 2016 se posuzuje podle tohoto nařízení.

Komentář

Jako obyvatelé Prahy jsme očekávali prezentované přínosy pro chodce, pravý opak je však pravdou. Oproti chodcům musí být upřednostňováni cyklisté, kteří tvoří zcela bezvýznamné promile v dopravě, a to jen za příznivého počasí. Omezení parkovacích možností v novostavbách a přestavbách zvýšilo počet aut parkujících na veřejných komunikacích. V bytových domech nejsou nutná místa pro kočárky, ale podle nařízení č. 10/2016 pouze pro kola… Pro územní plánování se používají dopravní data, která jsou projevem idealistických přání, nezobrazujících skutečné potřeby obyvatel. Bože, chraň nás před dobrodruhy ve všech formách!

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.