MP 9.2 - TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA

1 2

Autor

Ing. Christian Ivanov

Odborné posouzení

Ing. Petr Serafín

Aktualizace 2018

Ing. Jaroslav Hodina

Koordinace projektu

Ing. Renata Karasová,

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT, koordinátorka projektu

Doc. Ing. Antonín Pokorný, CSc.,

předseda Rady pro podporu rozvoje profese ČKAIT

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2