MP 9.2 - TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

METODICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA

MP 9.2

aktualizace 2018

Klíčová slova:

předpisy právní, dozor technický, výklad pojmů

Kolektiv autorů:

Autoři

Anotace

Popis základních pojmů, právní rámec výkonu technického dozoru, postavení autorizovaných osob, obsah a vymezení činností technického dozoru.

OBSAH

1

Úvod

2

Základní pojmy

3

Právní rámec výkonu činnosti, postavení AO

4

Obsah a vymezení technického dozoru stavebníka

5

Ochrana veřejného zájmu

6

Postupy a činnosti v průběhu výstavby

6.1

Před zahájením stavby

6.2

V průběhu výstavby

6.3

Při odevzdání a převzetí stavby (částí stavby)

7

Související předpisy a informační zdroje

7.1

Základní zákony s rozhodujícím významem pro výkon vybraných činností ve výstavbě

7.2

Další zákony, významné pro výkon technického dozoru

7.3

Metodické pomůcky k činnosti autorizovaných osob a další publikace ČKAIT úzce související s MP 9.2 Technický dozor stavebníka

PROFESIS - Integrovaný profesní informační systém ČKAIT je určen autorizovaným osobám. Autoři materiálu žádají členy ČKAIT o konstruktivní připomínky, které umožní metodické pomůcky v příštích letech zkvalitnit. Staňte se spoluautory dalších vydání. Dovolujeme si Vás požádat i o Vaše vlastní zkušenosti, speciální postupy, pomůcky a materiály, pokud budete souhlasit s jejich zpřístupněním pro své kolegy.

Upozornění

Tento dokument je určen výlučně pro autorizované osoby - členy ČKAIT, které jsou výhradně oprávněny pořizovat pro svou potřebu jeho tiskové kopie. Jakékoliv další šíření v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům prostřednictvím dalších fyzických nebo právnických osob je možné pouze s výslovným souhlasem vydavatele.

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit