OBOR AUTORIZACE - ENERGETICKÉ AUDITORSTVÍ

<< Seznam oborů autorizace

OBOR AUTORIZACE - ENERGETICKÉ AUDITORSTVÍ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Energetika budov
   
Stavební tepelná technika
   
Pokyny pro navrhování obvodových stavebních konstrukcí bez kondenzace vodní páry
   
Tepelné ztráty dodatečně izolované stěnové konstrukce při uvažování závislosti tepelné vodivosti izolačního materiálu na teplotě
   
Katalog vlastností materiálů použitelných pro vnitřní a vnější povrchové vrstvy obvodových konstrukcí budov
   
Diagramy ke stanovení úspory tepla při vytápění budov
   
Navrhování vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů (ETICS)
 
 
 
 
 
 
Produkce CO2 – výpočetní pomůcka
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.