OBOR AUTORIZACE - ENERGETICKÉ AUDITORSTVÍ

<< Seznam oborů autorizace

OBOR AUTORIZACE - ENERGETICKÉ AUDITORSTVÍ

Předpisová úroveň ČKAIT

Vnitřní řády

Další vnitřní předpisy ČKAIT

Metodické pomůcky (MP)

Technické pomůcky (TP)

TP 1.8

Energetika budov

TP 1.8.1

Stavební tepelná technika

TP 1.8.4

Pokyny pro navrhování obvodových stavebních konstrukcí bez kondenzace vodní páry

TP 1.8.5

Tepelné ztráty dodatečně izolované stěnové konstrukce při uvažování závislosti tepelné vodivosti izolačního materiálu na teplotě

TP 1.8.6

Katalog vlastností materiálů použitelných pro vnitřní a vnější povrchové vrstvy obvodových konstrukcí budov

TP 1.8.7

Diagramy ke stanovení úspory tepla při vytápění budov

TP 1.8.9

Navrhování vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů (ETICS)

Podnikatelský servis (PS)

Různé

R2-1

BIM příručka pro investory

Metodiky, směrnice, stanoviska, ceníky

Metodiky MMR

Metodiky MŽP

MŽP-02

Metodické pokyny

Metodiky MPO

MPO-02

Příručka pro přípravu malých a středních firem na GDPR

MPO-03

BIM

MPO-04

Koncepce BIM

MPO-05

Recyklujme stavby!

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.