TS 1 - Stanovení minimální návrhové světlé výšky místností

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

Technický standard

STANOVENÍ MINIMÁLNÍ NÁVRHOVÉ SVĚTLÉ VÝŠKY MÍSTNOSTÍ

TS 1

1. vydání 2018

Klíčová slova:

předpisy právní, činnost projektová, přesnost geometrická, výška světlá, výška konstrukční, tolerance, výpočty, místnost pobytová, místnost obytná, výška podchodná

Kolektiv autorů:

Autoři

Anotace:

Stanovení bezpečné návrhové světlé výšky tak, aby po realizaci byly bezpečně splněny požadavky právních předpisů. Navýšení je stanoveno na základě výpočtového postupu mezních geometrických odchylek světlé výšky místností. Technický standard je určen pro projektanty i zhotovitele.

OBSAH

Úvod

1

Předmět

2

Termíny a definice

2.1

Světlá výška (Headroom)

2.2

Konstrukční výška (Construction height)

2.3

Mezní odchylka (Permitted deviation)

2.4

Tolerance (Tolerance)

3

Odchylky světlé výšky

4

Doporučené návrhové hodnoty navýšení světlé výšky

5

Výpočet doporučené světlé výšky

6

Doporučené hodnoty pro výpočet světlé výšky

6.1

Odchylky nosné konstrukce

6.2

Odchylka tloušťky podlahy (Δtp)

6.3

Povrchová úprava spodního líce stropu (tps)

6.4

Podhled (tps)

6.5

Průhyb stropní konstrukce (p)

7

Využití pomůcky pro stanovení návrhové světlé výšky

8

Měření světlé výšky

9

Literatura, citované normy a předpisy

10

Přílohy

10.1

Výběr požadovaných světlých výšek podle předpisů

10.2

Pomocný výpočet pro stanovení návrhové světlé výšky

PROFESIS - Integrovaný profesní informační systém ČKAIT je určen autorizovaným osobám. Autoři materiálu žádají členy ČKAIT o konstruktivní připomínky, které umožní metodické pomůcky v příštích letech zkvalitnit. Staňte se spoluautory dalších vydání. Dovolujeme si Vás požádat i o Vaše vlastní zkušenosti, speciální postupy, pomůcky a materiály, pokud budete souhlasit s jejich zpřístupněním pro své kolegy.

Upozornění

Tento dokument je určen výlučně pro autorizované osoby - členy ČKAIT, které jsou výhradně oprávněny pořizovat pro svou potřebu jeho tiskové kopie. Jakékoliv další šíření v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům prostřednictvím dalších fyzických nebo právnických osob je možné pouze s výslovným souhlasem vydavatele.

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit