TP 1.8.3 - STAVEBNÍ AKUSTIKA - 1. ČÁST

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

TECHNICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

STAVEBNÍ AKUSTIKA

TP 1.8.3

1. vydání 2010

OBSAH

1

Kritéria a limity

2

Fyziologické vymezení zvuku

3

Vnímání zvuku, veličiny akustické imise

4

Intenzita zvuku - decibel

5

Kmitočet zvuku - váhová korekce zvukoměru

6

Působení zvuku v čase - ekvivalentní hladina

7

Informační obsah zvuku a okolnosti jeho působení - limity hluku

8

Osoba příjemce zvuku - význam limitů

9

Zdroje zvuku v životním a pracovním prostředí - veličiny akustické emise

10

Základní poznatky o šíření zvuku

11

Šíření zvuku ve volném prostoru - volné zvukové pole

12

Útlum zvuku ve vzduchu, vlivem větru a teploty

13

Útlum zvuku ohybem přes překážku

14

Šíření zvuku v uzavřeném prostoru - difuzní zvukové pole

15

Konstrukce na pohlcování zvuku

16

Obklady z pórovitých materiálů

17

Kmitající membrány a desky

18

Dutinové rezonátory

19

Kombinované konstrukce

20

Šíření zvuku ve zvukovodu

21

Prostorová akustika

22

Vlnová akustika

23

Geometrická akustika

24

Statistická akustika

25

Restaurační efekt

26

Optimální doba dozvuku v auditoriích

27

Návrh auditoria

28

Akustika stavebních konstrukcí - zvuk v budovách

29

Zvuk šířený vzduchem (airborne noise) - neprůzvučnost stavební a laboratorní

30

Kritérium neprůzvučnosti - vážená stavební neprůzvučnost

31

Zvuk šířený konstrukcí (structureborne noise) - kročejový zvuk

32

Zásady návrhu neprůzvučných konstrukcí

Příloha

Literatura

PROFESIS - Integrovaný profesní informační systém ČKAIT je určen autorizovaným osobám. Autoři materiálu žádají členy ČKAIT o konstruktivní připomínky, které umožní metodické pomůcky v příštích letech zkvalitnit. Staňte se spoluautory dalších vydání. Dovolujeme si Vás požádat i o Vaše vlastní zkušenosti, speciální postupy, pomůcky a materiály, pokud budete souhlasit s jejich zpřístupněním pro své kolegy.

Upozornění

Tento dokument je určen výlučně pro autorizované osoby - členy ČKAIT, které jsou výhradně oprávněny pořizovat pro svou potřebu jeho tiskové kopie. Jakékoliv další šíření v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům prostřednictvím dalších fyzických nebo právnických osob je možné pouze s výslovným souhlasem vydavatele.

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit