TP 2.1 - TECHNICKÉ POŽADAVKY NA STAVEBNÍ VÝROBKY PODLE DOKUMENTŮ ES A ČR

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

TECHNICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA STAVEBNÍ VÝROBKY PODLE DOKUMENTŮ ES A ČR

TP 2.1

1. vydání 2007

Autorka

Ing. Marie Bačáková, Institut pro testování a certifikaci, a. s., Zlín

Koordinace projektu

Ing. Renata Karasová, Středisko vzdělávání a informací ČKAIT, koordinátorka projektu

Doc. Ing. Antonín Pokorný, CSc., předseda Rady pro podporu rozvoje profese ČKAIT

Tato pomůcka byla zpracována za podpory Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Internetový odkaz >>

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.