TP 1.8.5 - TEPELNÉ ZTRÁTY DODATEČNĚ IZOLOVANÉ STĚNOVÉ KONSTRUKCE V ZÁVISLOSTI TEPELNÉ VODIVOSTI IZOLACE NA TEPLOTĚ

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

TECHNICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

TEPELNÉ ZTRÁTY DODATEČNĚ IZOLOVANÉ STĚNOVÉ KONSTRUKCE V ZÁVISLOSTI TEPELNÉ VODIVOSTI IZOLACE NA TEPLOTĚ

TP 1.8.5

1. vydání 2008

OBSAH

1

Úvod

2

Výchozí situace

3

Postup výpočtu

4

Příklad výpočtu

5

Zobecnění výsledků

6

Kvantitativní vyjádření zmenšeného množství tepla v různých obytných budovách

7

Závěr

Literatura

PROFESIS - Integrovaný profesní informační systém ČKAIT je určen autorizovaným osobám. Autoři materiálu žádají členy ČKAIT o konstruktivní připomínky, které umožní metodické pomůcky v příštích letech zkvalitnit. Staňte se spoluautory dalších vydání. Dovolujeme si Vás požádat i o Vaše vlastní zkušenosti, speciální postupy, pomůcky a materiály, pokud budete souhlasit s jejich zpřístupněním pro své kolegy.

Upozornění

Tento dokument je určen výlučně pro autorizované osoby - členy ČKAIT, které jsou výhradně oprávněny pořizovat pro svou potřebu jeho tiskové kopie. Jakékoliv další šíření v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům prostřednictvím dalších fyzických nebo právnických osob je možné pouze s výslovným souhlasem vydavatele.

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit