TP 1.8.5 - TEPELNÉ ZTRÁTY DODATEČNĚ IZOLOVANÉ STĚNOVÉ KONSTRUKCE V ZÁVISLOSTI TEPELNÉ VODIVOSTI IZOLACE NA TEPLOTĚ

1 2

Autor

Ing. Petr Kučera, CSc

Doc. Ing. Jaroslav Řehánek, DrSc

Centrum stavebního inženýrství, a. s. Praha

Oponent

Koordinace projektu

Ing. Renata Karasová,

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT, koordinátorka projektu

Doc. Ing. Antonín Pokorný, CSc.,

předseda Rady pro podporu rozvoje profese ČKAIT

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2