MP 1.2.1 - PŘIPOJOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ ZŘÍZENÍM SJEZDŮ NA POZEMNÍ KOMUNIKACE

1 2 3

1 §4 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území

2 §23 odst. 1 tamtéž

3 §22 odst. 2 tamtéž

4 §99 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

5 §115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

6 §158 odst. 2 písm. b) tamtéž; §12 odst. 1 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

7 §12 odst. 6 zákona ČNR č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

8 §10 odst. 4 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2 3