TP 1.10.1 - DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE - TECHNICKÁ NORMALIZACE

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

TECHNICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE - TECHNICKÁ NORMALIZACE

TP 1.10.1

1. vydání 2011

Klíčová slova:

ČSN, konstrukce dřevěné, navrhování konstrukcí, normy, výpočty

Kolektiv autorů:

Autoři

Anotace:

Pomůcka TP 1.10.1 je zaměřena na oblast technických norem pro navrhování dřevěných konstrukcí. Vysvětluje postup zavádění evropských norem v ČR a provázanost mezi Eurokódem 5 a souvisejícími normami. Podrobněji je prezentována změna A1 části 1-1 a oprava 1 části 1-2 Eurokódu 5 (ČSN EN 1995). Na závěr je uveden přehled norem, které s používáním Eurokódu 5 nejvíce souvisejí.

OBSAH

Úvod

1

Změna A1 EN 1995-1-1

1.1

Konečné deformace

1.2

Tlak kolmo k vláknům

1.3

Smyk

1.4

Zjednodušená analýza stěnových deskových konstrukcí - Metoda A

2

Oprava 1 EN 1995-1-2

3

Přehled evropských norem

PROFESIS - Integrovaný profesní informační systém ČKAIT je určen autorizovaným osobám. Autoři materiálu žádají členy ČKAIT o konstruktivní připomínky, které umožní metodické pomůcky v příštích letech zkvalitnit. Staňte se spoluautory dalších vydání. Dovolujeme si Vás požádat i o Vaše vlastní zkušenosti, speciální postupy, pomůcky a materiály, pokud budete souhlasit s jejich zpřístupněním pro své kolegy.

Upozornění

Tento dokument je určen výlučně pro autorizované osoby - členy ČKAIT, které jsou výhradně oprávněny pořizovat pro svou potřebu jeho tiskové kopie. Jakékoliv další šíření v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům prostřednictvím dalších fyzických nebo právnických osob je možné pouze s výslovným souhlasem vydavatele.

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit