VYŘAZENÁ POMŮCKA - MP 1.1.3 - OCHRANA STAVEB PROTI RADONU

VYŘAZENÁ POMŮCKA!

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

METODICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

OCHRANA STAVEB PROTI RADONU

MP 1.1.3

1. vydání 2007

Klíčová slova:

činnost projektová, stavby pozemní, radon, dokumentace

Kolektiv autorů:

Autoři

OBSAH

Úvod

1

Právní rámec činnosti autorizovaných osob

1.0

Základní pojmy a zkratky

1.1

Právní rámec výkonu činnosti

1.2

Obecný postup činnosti AO

1.3

Ochrana veřejného zájmu

1.4

Spolupráce AO se subjekty vlastnícími povolení k měřicí činnosti

2

Postupy AO v projektové činnosti

2.1

Postup AO při zpracování dokumentace ochrany nových staveb

2.2

Postup AO při zpracování dokumentace ochrany stávajících staveb

2.3

Postup AO při kontrole provedených ochranných opatření

2.4

Radonový štítek budovy

3

Literatura

PROFESIS - Integrovaný profesní informační systém ČKAIT je určen autorizovaným osobám. Autoři materiálu žádají členy ČKAIT o konstruktivní připomínky, které umožní metodické pomůcky v příštích letech zkvalitnit. Staňte se spoluautory dalších vydání. Dovolujeme si Vás požádat i o Vaše vlastní zkušenosti, speciální postupy, pomůcky a materiály, pokud budete souhlasit s jejich zpřístupněním pro své kolegy.

Upozornění

Tento dokument je určen výlučně pro autorizované osoby - členy ČKAIT, které jsou výhradně oprávněny pořizovat pro svou potřebu jeho tiskové kopie. Jakékoliv další šíření v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům prostřednictvím dalších fyzických nebo právnických osob je možné pouze s výslovným souhlasem vydavatele.

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.