ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

TECHNICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

LEŠENÍ

TP 3.7

aktualizace 2019

Anotace:

Ucelená praktická informace o požadavcích na navrhování lešení pracovních, podpěrných, pojízdných a dalších v souladu s požadavky evropských i českých technických norem a předpisů. Lešení patří mezi tzv. stanovené výrobky podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky na které navazuje nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody.

OBSAH

Úvod

1

Systémy konstrukce lešení

1.1

Trubková

1.2

Lešení dílcová

1.3

Lešení dílcová rámová

1.4

Lešení dílcová modulová

2

Technické požadavky

2.1

Materiál

2.2

Rozměry

2.3

Pracovní plochy

2.4

Prostorová tuhost a stabilita

2.5

Přístupy

2.6

Ochrana volného okraje

3

Návrh

3.1

Pracovní lešení

3.2

Podpěrná lešení

3.3

Pojízdná lešení

4

Provádění

4.1

Montáž

4.2

Ochrana veřejného zájmu

4.3

Používání, prohlídky lešení

5

Literatura

6

Přehled norem

PROFESIS - Integrovaný profesní informační systém ČKAIT je určen autorizovaným osobám. Autoři materiálu žádají členy ČKAIT o konstruktivní připomínky, které umožní metodické pomůcky v příštích letech zkvalitnit. Staňte se spoluautory dalších vydání. Dovolujeme si Vás požádat i o Vaše vlastní zkušenosti, speciální postupy, pomůcky a materiály, pokud budete souhlasit s jejich zpřístupněním pro své kolegy.

Upozornění

Tento dokument je určen výlučně pro autorizované osoby - členy ČKAIT, které jsou výhradně oprávněny pořizovat pro svou potřebu jeho tiskové kopie. Jakékoliv další šíření v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům prostřednictvím dalších fyzických nebo právnických osob je možné pouze s výslovným souhlasem vydavatele.

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit