MP 3.2 - Autorizovaná osoba v pozici zaměstnance

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

Metodické pomůcky k činnosti autorizovaných osob

AUTORIZOVANÁ OSOBA V POZICI ZAMĚSTNANCE

MP 3.2

4. vydání, 2017

Pro Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

vydává Informační centrum ČKAIT

Klíčová slova:

právní předpisy, vzory smluv, vztahy smluvní, zákoník práce, autorizovaná osoba, zaměstnanec

Kolektiv autorů:

Autoři

OBSAH

Úvod

1

Právní rámec činnosti autorizovaných osob

1.0

Základní pojmy a zkratky

1.1

Právní rámec výkonu činnosti autorizovaných osob

1.2

Obecný postup činnosti AO jako zaměstnance

1.3

Principy ochrany veřejného zájmu

1.4

Principy spolupráce AO

2

Postupy autorizovaných osob

2.1

Rozdělení postupů AO

2.2

Popis postupů AO zaměstnance v projektové činnosti

2.3

Popis postupů AO zaměstnance v provádění staveb

2.4

Popis ostatních postupů – neautorizovaných

2.5

Doprovodné postupy

3

Ustanovení zákoníku práce a autorizované osoby

3.1

Základní okruhy problémů, které zákoník práce upravuje

3.2

Struktura zákoníku práce

3.3

Zásadní ustanovení zákoníku práce z hlediska praktických potřeb autorizovaných osob

4

Přílohy – vzory pracovněprávních písemností

4.1

Pracovní smlouva

4.2

Mzdový výměr

4.3

Dohoda o změně pracovní smlouvy

4.4

Dohoda o provedení práce

4.5

Dohoda o pracovní činnosti

4.6

Žádost o rozvázání pracovního poměru

4.7

Souhlas zaměstnavatele s rozvázáním pracovního poměru

4.8

Dohoda o rozvázání pracovního poměru

4.9

Rozvázání pracovního poměru ve zkušební době ze strany zaměstnance

4.10

Rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnance

4.11

Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance

4.12

Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování

PROFESIS – Integrovaný profesní informační systém ČKAIT je určen autorizovaným osobám. Autoři materiálu žádají členy ČKAIT o konstruktivní připomínky, které umožní metodické pomůcky v příštích letech zkvalitnit. Staňte se spoluautory dalších vydání. Dovolujeme si Vás požádat i o Vaše vlastní zkušenosti, speciální postupy, pomůcky a materiály, pokud budete souhlasit s jejich zpřístupněním pro své kolegy.

Veškeré připomínky a materiály zasílejte na internetovou adresu:

info@ckait.cz

nebo písemně na adresu:

Informační centrum ČKAIT, Sokolská 15, 120 00 Praha 2

Autorský kolektiv

Upozornění

Tento dokument je určen výlučně pro autorizované osoby – členy ČKAIT, které jsou výhradně oprávněny pořizovat pro svou potřebu jeho tiskové kopie. Jakékoliv další šíření v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům prostřednictvím dalších fyzických nebo právnických osob je možné pouze s výslovným souhlasem vydavatele.

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit