TP 1.9.7 - Navrhování a zkoušení injektovaných horninových kotev

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

TECHNICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

NAVRHOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ INJEKTOVANÝCH HORNINOVÝCH KOTEV

TP 1.9.7

1. vydání 2015

Klíčová slova:

kotvy horninové, kotvy injektované, kotvení, kotvy zemní, zkoušení, injektáž, zakládání, geotechnika, vrty, konstrukce, injektáž trysková

Kolektiv autorů:

Autoři

Anotace:

Injektované horninové kotvy jsou prvky speciálního zakládání staveb, jež přenášejí tahové síly z kotvené konstrukce do základové půdy. Jsou v celé škále základových prvků jediné, které vždy procházejí během své realizace fází zkoušení, což je v podstatě poslední operace výrobního procesu, při níž se kotva předepne na předem stanovenou sílu.

Pro navrhování kotev platí obecná ustanovení ČSN EN 1997-1: Navrhování geotechnických konstrukcí – 1. Část: Obecná pravidla, pro provádění a monitorování kotev platí ČSN EN 1537: Provádění speciálních geotechnických prací – Horninové kotvy; pro zkoušení kotev není k dispozici žádná platná evropská norma, neboť dlouho připravovaná prEN ISO 22477-5: Geotechnický průzkum a zkoušení – Zkoušení geotechnických konstrukcí, Část 5: Zkoušení kotev je stále ve stádiu tzv. přednormy a není tudíž definitivně schválena. Umožněno je používání národních norem, což ovšem naši situaci neřeší, neboť v ČR žádná takováto národní norma neexistuje.

Předložený materiál podává tedy potřebné informace o zkouškách kotev, jež jsou v souladu s výše uvedenými platnými normami a současně jsou kompatibilní s již dlouho připravovanou přednormou o zkouškách kotev.

OBSAH

1

Úvod

2

Druhy kotev a jejich dělení

3

Technologie výroby kotev

3.1

Provádění maloprofilových vrtů

3.2

Zálivka a injektáž kotev

3.3

Kotvy tyčové

3.3.1

Tyčové kotvy dočasné

3.3.2

Tyčové kotvy trvalé

3.4

Kotvy pramencové

3.4.1

Pramencové kotvy dočasné

3.4.2

Pramencové kotvy trvalé

4

Zkoušení a napínání kotev

4.1

Typové zkoušky

4.1.1

Příklad 1

4.2

Ověřovací zkoušky

4.2.1

Příklad 2

4.3

Kontrolní zkoušky

4.4

Elektrické zkoušky protikorozní ochrany kotev

5

Zásady návrhu injektovaných horninových kotev

5.1.1

Příklad 3

PROFESIS – Integrovaný profesní informační systém ČKAIT je určen autorizovaným osobám. Autoři materiálu žádají členy ČKAIT o konstruktivní připomínky, které umožní metodické pomůcky v příštích letech zkvalitnit. Staňte se spoluautory dalších vydání. Dovolujeme si Vás požádat i o Vaše vlastní zkušenosti, speciální postupy, pomůcky a materiály, pokud budete souhlasit s jejich zpřístupněním pro své kolegy.

Upozornění

Tento dokument je určen výlučně pro autorizované osoby – členy ČKAIT, které jsou výhradně oprávněny pořizovat pro svou potřebu jeho tiskové kopie. Jakékoliv další šíření v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům prostřednictvím dalších fyzických nebo právnických osob je možné pouze s výslovným souhlasem vydavatele.

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit