TP 1.8.7 - DIAGRAMY KE STANOVENÍ ÚSPORY TEPLA PŘI VYTÁPĚNÍ BUDOV

1 2

Autorský kolektiv

Ing. Petr Kučera, CSc,

Doc. Ing. Jaroslav Řehánek,

DrSc. Ing. Vlastimil Kučera,

Ing. Ondřej Smolík

Koordinace projektu

Doc. Ing. Antonín Pokorný, CSc.,

předseda Rady pro podporu rozvoje profese ČKAIT

Ing. Renata Karasová,

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT, koordinátorka projektu

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2