TP 1.8.7 - DIAGRAMY KE STANOVENÍ ÚSPORY TEPLA PŘI VYTÁPĚNÍ BUDOV

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

TECHNICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

DIAGRAMY KE STANOVENÍ ÚSPORY TEPLA PŘI VYTÁPĚNÍ BUDOV

TP 1.8.7

1. vydání 2009

Klíčová slova:

fyzika stavební, úspory tepla, vytápění, diagramy, výpočty

Kolektiv autorů:

Autoři

OBSAH

Úvod

1

Postup stanovení měrné spotřeby tepla

2

Příklad

3

Diagramy 1 - 32

PROFESIS - Integrovaný profesní informační systém ČKAIT je určen autorizovaným osobám. Autoři materiálu žádají členy ČKAIT o konstruktivní připomínky, které umožní metodické pomůcky v příštích letech zkvalitnit. Staňte se spoluautory dalších vydání. Dovolujeme si Vás požádat i o Vaše vlastní zkušenosti, speciální postupy, pomůcky a materiály, pokud budete souhlasit s jejich zpřístupněním pro své kolegy.

Upozornění

Tento dokument je určen výlučně pro autorizované osoby - členy ČKAIT, které jsou výhradně oprávněny pořizovat pro svou potřebu jeho tiskové kopie. Jakékoliv další šíření v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům prostřednictvím dalších fyzických nebo právnických osob je možné pouze s výslovným souhlasem vydavatele.

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit