A 3.1.2 - Územní plánování - od územně plánovacích podkladů po územní rozhodování

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

Metodická pomůcka k činnosti autorizovaných osob

Územní plánování - od územně plánovacích podkladů po územní rozhodování

A 3.1.2

1. vydání 2016

Klíčová slova:

plánování územní, dokumentace, předpisy právní, studie územní, rozvoj územní, plán regulační, smlouva veřejnoprávní

Kolektiv autorů:

Autoři

Anotace:

Cílem pomůcky je seznámit projektanty, inženýry a architekty, členy obecní samosprávy a stavební podnikatele s aktuálním legislativním stavem procesu územního plánování. Text je zaměřen na praktické uplatňování stavebního zákona, prohloubení celkového přehledu o nástrojích územního plánování, vysvětleny jsou vzájemné vazby a smysl jednotlivých nástrojů. Důraz je kladen na využití nástrojů územního plánování pro přípravu a umísťování staveb. Dozvíte se aktuální stav právní úpravy územního plánování. Text odpovídá na vybrané nejčastější dotazy z praxe.

Obsah

Úvod

1

Působnost autorizovaných osob

2

Principy promítnutí cílů a úkolů územního plánování do zpracování územně plánovací dokumentace a do přípravy staveb

3

Územně plánovací podklady

3.1

Územně analytické podklady

3.2

Územní studie

4

Politika územního rozvoje

5

Územně plánovací dokumentace

5.1

Zásady územního rozvoje

5.2

Územní plán

5.3

Regulační plán

6

Územní rozhodování

6.1

Územně plánovací informace

6.2

Územní rozhodnutí

6.3

Územní řízení

6.4

Zjednodušené územní řízení

6.5

Územní souhlas

6.6

Veřejnoprávní smlouva

7

Územní opatření

7.1

Územní opatření o stavební uzávěře

7.2

Územní opatření o asanaci území

8

Literatura

9

Slovníček pojmů

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit