A 3.1.2 - Územní plánování - od územně plánovacích podkladů po územní rozhodování

1 2

Autor:

Ing. Eva Fialová

Odborné posouzení:

Ing. arch. Zdena Umlášková

Koordinace projektu:

Ing. Jindřich Pater,

předseda Rady pro podporu rozvoje profese ČKAIT

Ing. Renata Karasová,

koordinátorka projektu, Středisko vzdělávání a informací ČKAIT

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2