S 2.01 - Slovník česko-anglicko-německý

1 2

Autor:

Ing. Bohumil Koželouh, CSc.

Odborné posouzení:

Ing. Michal Pánek

Koordinace projektu:

Ing. Jindřich Pater,

předseda Rady pro podporu rozvoje profese ČKAIT

Ing. Renata Karasová,

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT, koordinátorka projektu

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2