TP 1.23.1 - INTENZIFIKACE ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD - ENERGETICKÝ POHLED

1 2

Autor

Ing. Karel Plotěný

Odborné posouzení

Ing. Jan Bartáček, Ph.D.

Ing. Miloš Horák

Koordinace projektu

Doc. Ing. Antonín Pokorný, CSc.,

předseda Rady pro podporu rozvoje profese ČKAIT

Ing. Renata Karasová,

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT,

koordinátorka projektu

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2