<< Příslušné právní předpisy EU a ČR Informace pro návrh, nákup a použití výrobku >>

Termíny a definice

Základní charakteristiky výrobku Regulované vlastnosti výrobku vztahující se k definovanému použití výrobku ve stavbě 
Prohlášení o vlastnostech (DoP) Dokument vypracovaný výrobcem, uvádějící identifikační údaje a základní charakteristiky výrobku a související vlastnosti vyjádřené úrovní, třídou nebo popisem 
Označení CE Štítek s grafickým symbolem CE připojený výrobcem k výrobku, pro který výrobce vypracoval prohlášení o vlastnostech a který obsahuje přehled a hodnoty posuzovaných charakteristik shodně s prohlášením o vlastnostech
Harmonizovaná evropská norma Evropská technická specifikace obsahující regulativní požadavky na výrobek, stanovené Evropskou Komisí a vztahující se k Nařízení EU č. 305/2011 (CPR)
Účinnost harmonizované normy Datum stanovené Evropskou Komisí, ke kterému se váží povinnosti při uvádění stavebního výrobku na trh 
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.