OBOR AUTORIZACE - GEOTECHNIKA

<< Seznam oborů autorizace

OBOR AUTORIZACE - GEOTECHNIKA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Stavby na poddolovaném území
   
Statika staveb. Spolupráce autorizovaných osob
 
 
   
Zásady navrhování stavebních konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1990 (PDF)
   
Zatížení stavebních konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1991 (PDF)
   
Navrhování mostních konstrukcí podle Eurokódů (PDF)
   
Navrhování základových konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1997 (PDF)
   
Navrhování pažicích konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1997 (PDF)
   
Navrhování a zkoušení injektovaných horninových kotev
   
Revizní protokol pro ověření dostatečnosti geotechnického průzkumu (GP)
   
Druhy a složení cementů podle ČSN EN 197-1
 
 
   
Slovník pojmů ve výstavbě. Bezvýkopové technologie
   
Slovník pojmů ve výstavbě. Geotechnika a zakládání staveb
 
 
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.