OBOR AUTORIZACE - GEOTECHNIKA

<< Seznam oborů autorizace

OBOR AUTORIZACE - GEOTECHNIKA

Předpisová úroveň ČKAIT

Vnitřní řády

Další vnitřní předpisy ČKAIT

Metodické pomůcky (MP)

MP 1.5.6

Stavby na poddolovaném území

MP 1.7.1

Statika staveb. Spolupráce autorizovaných osob

Technické pomůcky (TP)

TP 1.11

Zásady navrhování stavebních konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1990 (PDF)

TP 1.12

Zatížení stavebních konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1991 (PDF)

TP 1.16

Navrhování mostních konstrukcí podle Eurokódů (PDF)

TP 1.9.5

Navrhování základových konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1997 (PDF)

TP 1.9.6

Navrhování pažicích konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1997 (PDF)

TP 1.9.7

Navrhování a zkoušení injektovaných horninových kotev

TP 1.9.8

Revizní protokol pro ověření dostatečnosti geotechnického průzkumu (GP)

TP 2.2

Druhy a složení cementů podle ČSN EN 197-1

Slovníky

S 1.01 BVT

Slovník pojmů ve výstavbě. Bezvýkopové technologie

S 1.01 GEO

Slovník pojmů ve výstavbě. Geotechnika a zakládání staveb

Podnikatelský servis (PS)

Různé

R2-1

BIM příručka pro investory

R6

EFFC/DFI Příručka doporučeného postupu pro betonáž hlubinných základů licí rourou

Metodiky, směrnice, stanoviska, ceníky

Metodiky MMR

Metodiky MŽP

MŽP-02

Metodické pokyny

Metodiky MPO

MPO-02

Příručka pro přípravu malých a středních firem na GDPR

MPO-03

BIM

MPO-04

Koncepce BIM

MPO-05

Recyklujme stavby!

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.