PS 3.2 - PODMÍNKY PRO ČINNOST AO V ZEMÍCH EU

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

PODNIKATELSKÝ SERVIS K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

POMŮCKY K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

PODMÍNKY PRO ČINNOST AO V ZEMÍCH EU

PS 3.2

1. vydání 2007, aktualizace 2010

Autor

Ing. Jiří Plíčka, CSc

Koordinace projektu

Doc. Ing. Antonín Pokorný, CSc.,

předseda Rady pro podporu rozvoje profese ČKAIT

Ing. Renata Karasová,

koordinátorka projektu, Informační centrum ČKAIT

Internetový odkaz >>

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.