R11 - Manipulace s materiálem - Intralogistika ve schématech

MANIPULACE S MATERIÁLEM -INTRALOGISTIKA VE SCHÉMATECH

R11

2015

Tato pomůcka je v programu Adobe Acrobat s použitím záložek, čímž je velmi snadná orientace v dokumentu a přechod mezi jednotlivými kapitolami, přílohami, vysvětlivkami apod. V obsahu, rejstříku i v textu, jsou přechody zvýrazněny žlutě a poklepem dochází k přechodu a využitím dalších povelů programu k návratu.

OBSAH

1 Úvod

1.1 Obsah

1.2 Předmluva

2 Základy

2.1 Problematika logistiky

2.2 Funkce logistiky a struktura řízení

2.3 Rozhodovací procesy v logistice

2.4 Základní pojmy a názvosloví

2.5 Normy

2.6 Základní schéma řešení manipulačního systému

2.7 Definice problému

3 Zpracování projektové dokumentace

3.0 Schéma dokumentace manipulačního systému

3.1 Vstupní údaje do systému

3.2 Klasifikace materiálu

3.3 Disposice

3.4 Rozbor pohybu materiálu

3.5 Znázorňování pohybu materiálu

3.6 Metody manipulace s materiálem

3.7 Předběžné návrhy manipulace s materiálem

3.8 Výpočet požadavků

3.9 Hodnocení variant

4 Organizace skladového provozu

5 Bezpečnost práce a doporučení pro projektování

5.1 Stavební provedení

5.2 Plochy a uličky

5.3 Regály

5.4 Manipulace ve skladech

5.5 Manipulační jednotky a jejich tvorba

5.6 Manipulační prostředky

5.7 Stohování

5.8 Povinnosti a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců

5.9 Bezpečnostní požadavky

5.10 Místní - Provozní řád

5.11 Protipožární opatření

6 Závěr

6.1 Shrnutí

6.2 Realizace

6.3 Uvádění skladu do provozu

Přílohy

Rejstřík

Dokument ve formátu PDF >>

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.