Nařízení pro stavební výrobky (CPR) a nákup výrobku

Nařízení pro stavební výrobky (CPR) a nákup výrobku

V současné době se při objednávání stavebních výrobků na základě platného Nařízení (EU) č. 305/2011 pro stavební výrobky (CPR) výlučně vydává prohlášení o vlastnostech (PoV nebo DoP – Declaration of Performance) a to v písemné podobě, zasílané např. zároveň s daňovým dokladem nebo s dodávkou výrobku na stavbu. Každý evropský výrobce stavebních výrobků je povinen, až na malé možné výjimky vydat prohlášení o vlastnostech, které musí následně zpřístupnit technické veřejnosti na své internetové stránce nebo jiným dostupným způsobem.

POZNÁMKA: V současné době již není možné vydat prohlášení o shodě pro označení výrobků CE podle dřívější směrnice EU Směrnice pro stavební výrobky č. 89/106/EHS (CPD) (platné do 30. 6. 2013).

Na stavbu musí být objednán takový typ výrobku pro stavební konstrukci, s takovým rozsahem tříd/úrovní vlastností, které zaručí splnění obecných technických požadavků na stavby.

V objednávce by se měl uvádět jedinečný identifikační kód typu výrobku, který jednoznačně identifikuje typ výrobku, tedy rozsah (počet) parametrů výrobku deklarovaných výrobcem. Identifikační kód typu výrobku musí být kromě prohlášení o vlastnostech uváděn také na označení CE.

Typ výrobku je podle Nařízení pro stavební výrobky CPR soubor reprezentativních úrovní nebo tříd vlastností stavebního výrobku ve vztahu k základním charakteristikám tohoto výrobku vyrobeného za použití dané kombinace surovin nebo jiných prvků daným výrobním postupem. Je definován vlastnostmi, výrobcem závazně deklarovanými v prohlášení o vlastnostech. Tedy např. 5 typů výrobků může být fyzicky totožný výrobek lišící se počtem prohlášených vlastností. Odlišnost bude pouze v jiném prohlášení o vlastnostech a tedy i jiné odpovědnosti výrobce. Je na rozhodnutí výrobce kolik vlastností ve vztahu k základním charakteristikám bude deklarovat a právně za ně odpovídat.

Typ výrobku by měl být zároveň specifikován již v projektové dokumentaci. Je nutné, aby příjemci stavebních výrobků, zejména jejich koneční uživatelé, byli schopni jednoznačně identifikovat tento soubor úrovní nebo tříd vlastností pro daný výrobek.  

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.