VYŘAZENÁ POMŮCKA - MP 10.1 - FINANCE A DANĚ AUTORIZOVANÝCH OSOB 2015

VYŘAZENÁ POMŮCKA!

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

Metodická pomůcka k činnosti autorizovaných osob

FINANCE A DANĚ AUTORIZOVANÝCH OSOB 2015

MP 10.1

3.12.2015

Klíčová slova:

přiznání daňové, evidence daňová, příjmy, výdaje, účetnictví, DPH, OSVČ

Kolektiv autorů:

Autoři

Anotace:

Cílem pomůcky je jednoduše sdělit základní zásady jak řádně splnit povinnosti poplatníka, přispět tak na chod státu a současně uhradit pouze to, co skutečně je podle zákona nutné, a přitom se nevystavovat nebezpečí následného postihu. Praktický postup je zaměřen na vedení daňové evidence za rok 2015, závěrku, až po informace jak vyplnit daňové přiznání. Nenahrazuje přesný text daňových zákonů, v řadě případů jde o výklady a zkušenosti, které nemusí platit na všechny konkrétní případy. Nelze tedy tuto příručku brát jako jediný a neomylný zdroj informací, ani jako stoprocentní záruku proti názorům finančních úřadů.

OBSAH

Úvod

1

Způsob výkonu činnosti

2

Daňová soustava v ČR

3

Daňová evidence autorizovaných osob

3.1

Daňová evidence

3.1.1

Záznam o příjmech a výdajích

3.1.2

Evidence pohledávek a dluhů

3.1.3

Evidence hmotného a nehmotného majetku

3.1.4

Zápis o daňové evidenci

3.1.5

Doklady k záznamům v DE

3.2

Záznamní povinnost

3.3

Účetnictví

4

Daň z přidané hodnoty

4.1

Základní pojmy k DPH a výklad MF ČR k uplatňování DPH ve výstavbě

5

Výdaje AO - OSVČ

5.1

Daňové výdaje AO zachycené v daňové evidenci během roku

5.2

Daňové výdaje AO v závěrce k daňové evidenci

5.2.1

Odpisy

5.2.2

Rezervy

5.3

Co není daňovým výdajem (§25)

5.4

Pojistné sociální, nemocenské a zdravotní

6

Daňové přiznání za rok 2015

6.1

Podklady daňového přiznání

6.2

Daňové přiznání

6.3

Placení záloh

6.4

Změny pro rok 2015 a 2016 neuvedené v jiných kapitolách

PROFESIS - Integrovaný profesní informační systém ČKAIT je určen autorizovaným osobám. Autoři materiálu žádají členy ČKAIT o konstruktivní připomínky, které umožní metodické pomůcky v příštích letech zkvalitnit. Staňte se spoluautory dalších vydání. Dovolujeme si Vás požádat i o Vaše vlastní zkušenosti, speciální postupy, pomůcky a materiály, pokud budete souhlasit s jejich zpřístupněním pro své kolegy.

Upozornění

Tento dokument je určen výlučně pro autorizované osoby - členy ČKAIT, které jsou výhradně oprávněny pořizovat pro svou potřebu jeho tiskové kopie. Jakékoliv další šíření v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům prostřednictvím dalších fyzických nebo právnických osob je možné pouze s výslovným souhlasem vydavatele.

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.