TP 1.4 - BEZBARIEROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

TECHNICKÉ POMŮCKY K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PŘÍSTUPNOSTI

TP 1.4

aktualizace 2019

Anotace:

Hlavním cílem pomůcky, je poskytnout informace o základních principech přístupnosti samotných budov, jejichž základním předpokladem je mimořádně důležité správné zhodnocení omezujících faktorů užívání staveb pro jednotlivé skupiny zdravotně postižených. Na základě jejich potřeb samostatného bezpečného pohybu a orientace a nezbytně nutných manipulačních prostorů pak můžeme přistoupit k vlastnímu návrhu a následně realizaci stavby.

OBSAH

Úvod

1

Základní pojmy

2

Charakteristika omezené schopnosti pohybu a orientace

3

Zákonné a normové prostředí ve vztahu k bezbariérovému užívání

3.1

Bezbariérové užívání ve stavebním zákoně a prováděcích vyhláškách

3.1.1

Zákon o územním plánování a stavebním řádu č. 183/2006 Sb. (stavební zákon)

3.1.2

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

3.1.3

Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

3.2

Bezbariérové užívání v dalších právních předpisech

3.3

Bezbariérové užívání v českých technických normách

4

Principy přístupnosti a bezbariérové užívání staveb

4.1

Podmínky snadného pohybu a orientace

4.2

Požadavky na pohyb a orientaci v prostoru

4.2.1

Osoby s těžkým pohybovým postižením

4.2.2

Osoby s omezeným pohybovým postižením

4.2.3

Osoby se zrakovým postižením - nevidomí

4.2.4

Osoby se zrakovým postižením - slabozrací

4.2.5

Osoby se sluchovým postižením - neslyšící

4.2.6

Osoby se sluchovým postižením - nedoslýchaví

5

Metodické zajištění přístupného prostředí

5.1

Problémy bezbariérových řešení

5.2

Detailní analýza současného stavu architektonických bariér

5.2.1

Vstupy do budov

5.2.2

Zádveří

5.2.3

Komunikační prostory - chodby

5.2.4

Výtahy

5.2.5

Rampy a schodiště

5.2.6

Hygienické prostory

5.2.7

Speciální vybavení

5.2.8

Interiér

5.2.9

Sportovní stavby

5.2.10

Stavby pro ubytování

5.2.11

Odborné publikace

5.3

Metodika přístupného prostředí

5.4

Bezbariérový přístup k budovám

5.4.1

Těžce pohybově postižení

5.4.2

Omezeně pohybově postižení

5.4.3

Nevidomí

5.4.4

Slabozrací

5.4.5

Neslyšící

5.4.6

Nedoslýchaví

5.5

Vstupní prostory

5.5.1

Těžce pohybově postižení

5.5.2

Omezeně pohybově postižení

5.5.3

Nevidomí

5.5.4

Slabozrací

5.5.5

Neslyšící

5.5.6

Nedoslýchaví

5.6

Horizontální pohyb v budově

5.6.1

Těžce pohybově postižení

5.6.2

Omezeně pohybově postižení

5.6.3

Nevidomí

5.6.4

Slabozrací

5.6.5

Neslyšící

5.6.6

Nedoslýchaví

5.7

Vertikální pohyb v budově

5.7.1

Těžce pohybově postižení

5.7.2

Omezeně pohybově postižení

5.7.3

Nevidomí

5.7.4

Slabozrací

5.7.5

Neslyšící

5.7.6

Nedoslýchaví

5.8

Hygienické prostory a šatny

5.8.1

Těžce pohybově postižení

5.8.2

Omezeně pohybově postižení

5.8.3

Nevidomí

5.8.4

Slabozrací

5.8.5

Neslyšící

5.8.6

Nedoslýchaví

5.9

Speciální vybavení a interiér

5.9.1

Těžce pohybově postižení

5.9.2

Omezeně pohybově postižení

5.9.3

Nevidomí

5.9.4

Slabozrací

5.9.5

Neslyšící

5.9.6

Nedoslýchaví

5.10

Informační orientační systém

5.10.1

Těžce pohybově postižení

5.10.2

Omezeně pohybově postižení

5.10.3

Nevidomí

5.10.4

Slabozrací

5.10.5

Neslyšící

5.10.6

Nedoslýchaví

6

Závěr

7

Literatura

PROFESIS - Integrovaný profesní informační systém ČKAIT je určen autorizovaným osobám. Autoři materiálu žádají členy ČKAIT o konstruktivní připomínky, které umožní metodické pomůcky v příštích letech zkvalitnit. Staňte se spoluautory dalších vydání. Dovolujeme si Vás požádat i o Vaše vlastní zkušenosti, speciální postupy, pomůcky a materiály, pokud budete souhlasit s jejich zpřístupněním pro své kolegy.

Upozornění

Tento dokument je určen výlučně pro autorizované osoby - členy ČKAIT, které jsou výhradně oprávněny pořizovat pro svou potřebu jeho tiskové kopie. Jakékoliv další šíření v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům prostřednictvím dalších fyzických nebo právnických osob je možné pouze s výslovným souhlasem vydavatele.

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit