1 2

Autorský kolektiv

Ing. Petr Serafín

JUDr. Libor Vaňous

Aktualizace 2011

Ing. Jindřich Pater

Ing. Petr Serafín

Aktualizace 2012

Ing. Petr Serafín

Aktualizace 2015

Ing. Petr Serafín

Mgr. David Dvořák, LL.M., PhD.

Aktualizace 2018

Ing. Petr Serafín

Mgr. David Dvořák, LL.M., PhD.

Koordinace projektu

Doc. Ing. Antonín Pokorný, CSc.,

předseda Rady pro podporu rozvoje profese ČKAIT

Ing. Renata Karasová,

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT,

koordinátorka projektu

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2